Sesja Rady Miasta Poznania numer: VIII, 2007-02-27 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2006-2010

Rodzaj

budżetowa

Protokół z obrad sesji:

Zapis audio:

Zobacz

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia.
4. Projekt uchwały (PU 1/06) w/s budżetu miasta Poznania na rok 2007.
5. Projekt uchwały (PU 2/06) w/s Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania na lata 2007 - 2011.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie sesji.

Metryczka

Opis zmian: korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Szubczyńska
Data i godzina publikacji: 2010-04-22 13:40