Sesja Rady Miasta Poznania numer: XXXI, 2008-01-18 09:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2006-2010

Rodzaj

nadzwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Zapis audio:

Zobacz

Przewidywany program sesji

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA POZNANIA Poznań, 11 stycznia 2008 r.

RM.0067/ 2/08

 

Na wniosek Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 stycznia 2008 r. znak Or.II/01592- 9/08, o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Poznania w celu przyjęcia przez Radę Miasta projektu uchwały dot. zmiany STUDIUM uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, działając na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1591, z późniejszymi zmianami) - zwołuję XXXI, nadzwyczajną, sesję Rady Miasta Poznania, która odbędzie się

18 stycznia 2008 r. (piątek),

o godz. 9.00

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, wejście nr 5 z dziedzińca.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Komunikaty.
  3. Projekt uchwały (PU 68/07) w/s zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwalonego uchwałą Nr XXII/276/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 1999 r ws uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania", zmienionego uchwałą Nr XXV/171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003 r., w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miasta Poznania

/-/ Grzegorz Ganowicz

Przerwa obiadowa w godz. 14.00 - 15.00

 

 

Porządek obrad:

Metryczka

Opis zmian: uchwała (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Natalia Malinowska
Data i godzina publikacji: 2010-07-23 09:16