Sesja Rady Miasta Poznania numer: III, 2014-12-08 14:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2014-2018

Rodzaj

zwyczajna (złożenie ślubowania przez Prezydenta)

Protokół z obrad sesji:

Zapis audio:

Zobacz

Przewidywany program sesji

Uprzejmie informuję, iż Postanowieniem Nr 327 z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie zwołania sesji Rady Miasta Poznania, w celu złożenia ślubowania przez Prezydenta, działając na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.),

Komisarz Wyborczy w Poznaniu zwołuje

Sesję Rady Miasta Poznania w celu złożenia ślubowania przez Prezydenta,

która odbędzie się 8 grudnia 2014r. (poniedziałek) o godz. 14.00

w Ratuszu Poznańskim, Stary Rynek 1

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Prezydenta.
  3. Złożenie ślubowania przez Prezydenta.
  4.  Zamknięcie sesji

Do udziału w sesji, podczas której Prezydent Miasta Poznania złoży ślubowanie, serdecznie zapraszam.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania           

/-/ Grzegorz Ganowicz

Porządek obrad:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Daria Foriasz
ostatnia zmiana w dniu 2014-12-04 15:21 - porz.sesji (Aktualizacja)