Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LI, 2009-03-17 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 717/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 726/09

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 720/09 A

Pkt. 7 A porządku obrad - debata nad PU 741/09

Pkt. 7 C porządku obrad - debata nad PU 743/09

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 730/09

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 731/09

Pkt. 9 A porządku obrad - debata nad PU 715/09

Pkt. 9 B porządku obrad - debata nad PU 750/09

Pkt. 9 C porządku obrad - debata nad PU 748/09

Pkt. 9 D porządku obrad - debata nad PU 749/09

Pkt. 9 E porządku obrad - debata nad PU 752/09

Pkt. 10 porządku obrad - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania w zakresie kontroli działalności Prezydenta Miasta Poznania w zakresie realizacji umowy zawartej przez Zarząd Miasta Poznania w dniu 1.07.1992 r. ze Spółdzielnią Pracy Uniwersum

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 735/09

Pkt. 12 porządku obrad - Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2008

Pkt. 13 porządku obrad - Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2008

Pkt. 14 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 15 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 16 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 17 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 18 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 717/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 726/09

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 720/09 A

Pkt. 7 A porządku obrad - debata nad PU 741/09

Pkt. 7 C porządku obrad - debata nad PU 743/09

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 730/09

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 731/09

Pkt. 9 A porządku obrad - debata nad PU 715/09

Pkt. 9 B porządku obrad - debata nad PU 750/09

Pkt. 9 C porządku obrad - debata nad PU 748/09

Pkt. 9 D porządku obrad - debata nad PU 749/09

Pkt. 9 E porządku obrad - debata nad PU 752/09

Pkt. 10 porządku obrad - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania w zakresie kontroli działalności Prezydenta Miasta Poznania w zakresie realizacji umowy zawartej przez Zarząd Miasta Poznania w dniu 1.07.1992 r. ze Spółdzielnią Pracy Uniwersum

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 735/09

Pkt. 12 porządku obrad - Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2008

Pkt. 14 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 15 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 16 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania