Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LI, 2013-06-18 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 879/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 883/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 884/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 807/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 846/13A

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 880/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 807/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 880/13

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 852/13

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 857/13

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 858/13

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 859/13

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 877/13

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 878/13

Pkt. 15a porządku obrad - debata nad PU 888/13 S

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 860/13

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 861/13

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 876/13

Pkt. 19 porządku obrad - informacja z 21.05.2013 Prezydenta Miasta Poznania z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania, w związku z uchwałą nr XLII/659/VI/2012 Rady Miasta Poznania

Pkt. 20 porządku obrad - sprawozdanie z wykonania w 2012 roku zadań "Poznańskiego programu opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2012 - 2016".

Pkt. 21 porządku obrad - ocena zasobów pomocy społecznej dla miasta Poznania na rok 2012.

Pkt. 21a porządku obrad - debata nad PU 887/13 S

Pkt. 22 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 23 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 24 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 26 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 879/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 883/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 884/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 807/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 846/13A

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 880/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 807/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 880/13

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 852/13

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 857/13

Pkt. 15a porządku obrad - debata nad PU 888/13 S

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 860/13

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 861/13

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 876/13

Pkt. 19 porządku obrad - informacja z 21.05.2013 Prezydenta Miasta Poznania z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania, w związku z uchwałą nr XLII/659/VI/2012 Rady Miasta Poznania

Pkt. 20 porządku obrad - sprawozdanie z wykonania w 2012 roku zadań "Poznańskiego programu opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2012 - 2016".

Pkt. 21 porządku obrad - ocena zasobów pomocy społecznej dla miasta Poznania na rok 2012.

Pkt. 21a porządku obrad - debata nad PU 887/13 S

Pkt. 22 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 23 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 24 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - wolne głosy i wnioski