Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LII, 2017-07-11 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 980/17

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 999/17

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1000/17

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 992/17

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 993/17

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 994/17

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 995/17

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 996/17

Pkt. 39 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 40 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 997/17

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1003/17

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1004/17

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1005/17

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1006/17

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1007/17

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1008/17

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 934/17

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 936/17

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 1009/17

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 1012/17

Pkt. 22 A porządku obrad - debata nad PU 959/17

Pkt. 22 B porządku obrad - debata nad PU 1010/17

Pkt. 22 C porządku obrad - debata nad PU 1011/17

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 1001/17

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 989/17

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 1002/17

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 998/17

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 977/17

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 981/17

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 982/17

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 983/17

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 984/17

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU 985/17

Pkt. 33 porządku obrad - debata nad PU 986/17

Pkt. 34 porządku obrad - debata nad PU 987/17

Pkt. 35 porządku obrad - debata nad PU 988/17

Pkt. 36 porządku obrad - debata nad PU 979/17

Pkt. 37 Informacja z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania, w odniesieniu do Stadionu im.E. Szyca oraz byłego Stadionu Lekkoatletycznego Warty.

Pkt. 37 A porządku obrad - debata nad PU 1018/17

Pkt. 37 B porządku obrad - debata nad PU 1017/17

Pkt. 38 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 40 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 41 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 42 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 980/17

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 999/17

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1000/17

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 992/17

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 994/17

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 995/17

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 996/17

Pkt. 39 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 40 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 997/17

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1003/17

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1004/17

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1005/17

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1006/17

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1007/17

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1008/17

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 934/17

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 936/17

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 1009/17

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 1012/17

Pkt. 22 A porządku obrad - debata nad PU 959/17

Pkt. 22 B porządku obrad - debata nad PU 1010/17

Pkt. 22 C porządku obrad - debata nad PU 1011/17

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 1001/17

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 989/17

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 1002/17

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 998/17

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 981/17

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 982/17

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 983/17

Pkt. 36 porządku obrad - debata nad PU 979/17

Pkt. 37 A porządku obrad - debata nad PU 1018/17

Pkt. 37 B porządku obrad - debata nad PU 1017/17

Pkt. 38 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 40 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 41 porządku obrad - wolne głosy i wnioski