Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LII, 2009-04-07 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 744/09

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 745/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 746/09

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 747/09

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 761/09

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 762/09

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 759/09

Pkt. 10 A porządku obrad - debata nad PU 771/09

Pkt. 10 B porządku obrad - debata nad PU 772/09

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 763/09

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 765/09

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 766/09

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 764/09

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 760/09

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 758/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 746/09

Pkt. 16 A porządku obrad - debata nad PU - S/768/09

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU - S /755/09

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 751/09

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 753/09

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 754/09

Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej.

Pkt. 22 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w 2008 roku.

Pkt. 23 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 24 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 27 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 744/09

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 745/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 746/09

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 747/09

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 761/09

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 762/09

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 759/09

Pkt. 10 A porządku obrad - debata nad PU 771/09

Pkt. 10 B porządku obrad - debata nad PU 772/09

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 763/09

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 765/09

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 766/09

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 764/09

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 758/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 746/09

Pkt. 16 A porządku obrad - debata nad PU - S/768/09

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU - S /755/09

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 751/09

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 753/09

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 754/09

Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej.

Pkt. 22 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w 2008 roku.

Pkt. 23 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 24 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - wolne głosy i wnioski