Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LIII, 2017-09-05 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

1. Otwarcie sesji.

2. Komunikaty.

3 A. Debata nad PU 1060/17

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

3 A. Debata nad PU 1060/17

3. Oświadczenia.

3 A. Debata nad PU 1060/17

3 B. Debata nad PU 1058/17 S

4. Projekt uchwały (PU 1038/17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu.

5. Projekt uchwały (PU 1039/17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Dobromiły" w Poznaniu.

6. Projekt uchwały (PU 1040/17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Paderewskiego - Szkolna" w Poznaniu.

7. Projekt uchwały (PU 1026/17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej w Poznaniu - część północna.

1. Otwarcie sesji.

7 A. Debata nad PU 1055/17

7. Projekt uchwały (PU 1026/17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej w Poznaniu - część północna.

7 A. Debata nad PU 1055/17

10. Projekt uchwały (PU 1045/17) w sprawie nazwania ulicy imieniem Zdzisława Dworzeckiego.

7 A. Debata nad PU 1055/17

10. Projekt uchwały (PU 1045/17) w sprawie nazwania ulicy imieniem Zdzisława Dworzeckiego.

7 B. Debata nad PU 1056/17

10. Projekt uchwały (PU 1045/17) w sprawie nazwania ulicy imieniem Zdzisława Dworzeckiego.

11. Projekt uchwały (PU 1046/17) w sprawie nadania skwerowi nazwy Tercetu ABC.

12. Projekt uchwały (PU 1047/17) w sprawie nadania ulicy nazwy Pomidorowa.

13. Projekt uchwały (PU 1048/17) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania ulicom nazw: Szparagowa, Dyniowa, Brokułowa, Rzodkiewkowa.

14. Projekt uchwały (PU 1049/17) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym.

15. Projekt uchwały (PU 1034/17) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

16. Projekt uchwały (PU 1035/17) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017.

17. Projekt uchwały (PU 1022/17) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

17 A. Debata nad PU 1054/17

18. Projekt uchwały (PU 1036/17) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie dofinansowania projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie miasta Poznania" dla Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

19. Projekt uchwały (PU 1033/17) w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi publicznej ul. Letniskowej w Poznaniu, na czas realizacji inwestycji - przebudowa ul. Letniskowej w Baranowie (gm. Tarnowo Podgórne) wraz z połączeniem z ul. Klonową.

20. Projekt uchwały (PU 1037/17) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału stanowiącego własność Miasta Poznania, wynoszącego 690/1000 części w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3, na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

40. Interpelacje i zapytania.

41. Odpowiedzi na zapytania.

21. Projekt uchwały (PU 1025/17) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS sp. z o.o. i określenia sposobu gospodarowania majątkiem pozostałym po likwidacji.

22. Projekt uchwały (PU 1023/17) zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich.

23. Projekt uchwały (PU 1024/17) zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Robót Drogowych w Poznaniu.

24. Projekt uchwały (PU 1041/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kleszczewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

25. Projekt uchwały (PU 1042/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kleszczewo oraz Gminą Kostrzyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

26. Projekt uchwały (PU 1043/17) w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

27. Projekt uchwały (PU 1044/17) zmieniająca uchwałę Nr XVI/176/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

28. Projekt uchwały (PU 1050/17) zmieniająca uchwałę Nr XVI/177/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

28 A. Projekt uchwały (PU 1053/17) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania.

28 B. Debata nad PU 1057/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek,dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań

29. Projekt uchwały (PU 1051/17) zmieniająca uchwałę Nr XLIV/771/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2017.

30. Projekt uchwały (PU 1015/17) zmieniająca uchwałę Nr XXXV/598/VII/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej.

31. Projekt uchwały (PU 1027/17) zmieniająca uchwałę Nr XV/135/VII/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów III Kadencji.

32. Projekt uchwały (PU 1020/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3, na wniosek Casinos Poland Sp. z o.o.

33. Projekt uchwały (PU 1021/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3, na wniosek Tullos Investments Sp. z o.o.

34. Projekt uchwały (PU 1028/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy pl. gen. Andersa 1, na wniosek Finkorp Sp. z o.o.

35. Projekt uchwały (PU 1029/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26, na wniosek Bookmacher Sp. z o.o.

36. Projekt uchwały (PU 1030/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26, na wniosek Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A.

37. Projekt uchwały (PU 1031/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26, na wniosek Finkorp Sp. z o.o.

38. Projekt uchwały (PU 1032/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26, na wniosek CASINO Sp. z o.o.

38 A. Debata nad PU 1062/17

38 B. Debata nad PU 1061/17

38 C. Debata nad PU 1063/17

39. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

42. Wolne głosy i wnioski.

43. Zamknięcie sesji.

Wypowiedzi

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

3 A. Debata nad PU 1060/17

3 B. Debata nad PU 1058/17 S

4. Projekt uchwały (PU 1038/17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu.

5. Projekt uchwały (PU 1039/17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Dobromiły" w Poznaniu.

6. Projekt uchwały (PU 1040/17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Paderewskiego - Szkolna" w Poznaniu.

7. Projekt uchwały (PU 1026/17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej w Poznaniu - część północna.

1. Otwarcie sesji.

7 A. Debata nad PU 1055/17

10. Projekt uchwały (PU 1045/17) w sprawie nazwania ulicy imieniem Zdzisława Dworzeckiego.

11. Projekt uchwały (PU 1046/17) w sprawie nadania skwerowi nazwy Tercetu ABC.

12. Projekt uchwały (PU 1047/17) w sprawie nadania ulicy nazwy Pomidorowa.

13. Projekt uchwały (PU 1048/17) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania ulicom nazw: Szparagowa, Dyniowa, Brokułowa, Rzodkiewkowa.

14. Projekt uchwały (PU 1049/17) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym.

15. Projekt uchwały (PU 1034/17) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

17. Projekt uchwały (PU 1022/17) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

17 A. Debata nad PU 1054/17

18. Projekt uchwały (PU 1036/17) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie dofinansowania projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie miasta Poznania" dla Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

19. Projekt uchwały (PU 1033/17) w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi publicznej ul. Letniskowej w Poznaniu, na czas realizacji inwestycji - przebudowa ul. Letniskowej w Baranowie (gm. Tarnowo Podgórne) wraz z połączeniem z ul. Klonową.

20. Projekt uchwały (PU 1037/17) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału stanowiącego własność Miasta Poznania, wynoszącego 690/1000 części w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3, na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

40. Interpelacje i zapytania.

41. Odpowiedzi na zapytania.

21. Projekt uchwały (PU 1025/17) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS sp. z o.o. i określenia sposobu gospodarowania majątkiem pozostałym po likwidacji.

22. Projekt uchwały (PU 1023/17) zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich.

24. Projekt uchwały (PU 1041/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kleszczewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

28. Projekt uchwały (PU 1050/17) zmieniająca uchwałę Nr XVI/177/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

28 A. Projekt uchwały (PU 1053/17) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania.

28 B. Debata nad PU 1057/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek,dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań

29. Projekt uchwały (PU 1051/17) zmieniająca uchwałę Nr XLIV/771/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2017.

30. Projekt uchwały (PU 1015/17) zmieniająca uchwałę Nr XXXV/598/VII/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej.

31. Projekt uchwały (PU 1027/17) zmieniająca uchwałę Nr XV/135/VII/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów III Kadencji.

32. Projekt uchwały (PU 1020/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3, na wniosek Casinos Poland Sp. z o.o.

33. Projekt uchwały (PU 1021/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3, na wniosek Tullos Investments Sp. z o.o.

34. Projekt uchwały (PU 1028/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy pl. gen. Andersa 1, na wniosek Finkorp Sp. z o.o.

35. Projekt uchwały (PU 1029/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26, na wniosek Bookmacher Sp. z o.o.

36. Projekt uchwały (PU 1030/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26, na wniosek Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A.

37. Projekt uchwały (PU 1031/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26, na wniosek Finkorp Sp. z o.o.

38. Projekt uchwały (PU 1032/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26, na wniosek CASINO Sp. z o.o.

38 A. Debata nad PU 1062/17

38 B. Debata nad PU 1061/17

38 C. Debata nad PU 1063/17

39. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

42. Wolne głosy i wnioski.