Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LIII, 2009-04-28 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 2 A porządku obrad - debata nad PU 779/09

Pkt. 3 Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Miasta Poznania za 2008r

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 776/09

Pkt. 4 A porządku obrad - debata nad PU - S 790/09

Pkt. 5 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 6 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 2 A porządku obrad - debata nad PU 779/09

Pkt. 3 Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Miasta Poznania za 2008r

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 776/09

Pkt. 4 A porządku obrad - debata nad PU - S 790/09