Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LV, 2013-09-03 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 952/13

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 932/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 933/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 934/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 947/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 928/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 926/13

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 927/13

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 936/13

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 930/13

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 946/13

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 931/13

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 935/13

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 937/13

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 938/13

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 939/13

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 940/13

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 941/13

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 942/13

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 943/13

Pkt. 21a porządku obrad - debata nad PU 948/13

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 943/13

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 944/13

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 945/13

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 816/13 A

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 915/13

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 916/13

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 917/13

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 918/13

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 929/13

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 919/13

Pkt. 32 porządku obrad - Sprawozdanie Prezydenta Miasta Poznania z działalności w 2012 roku.

Pkt. 33 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 34 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 35 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 36 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 37 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 952/13

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 932/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 933/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 934/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 947/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 928/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 926/13

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 927/13

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 936/13

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 930/13

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 946/13

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 931/13

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 935/13

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 937/13

Pkt. 21a porządku obrad - debata nad PU 948/13

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 943/13

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 944/13

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 945/13

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 816/13 A

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 915/13

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 916/13

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 917/13

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 918/13

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 929/13

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 919/13

Pkt. 32 porządku obrad - Sprawozdanie Prezydenta Miasta Poznania z działalności w 2012 roku.

Pkt. 33 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 34 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 35 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 36 porządku obrad - wolne głosy i wnioski