Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LVI, 2017-11-07 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

1. Otwarcie sesji.

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

4. Projekt uchwały (PU 1143/17) w sprawie współpracy Miasta Poznania ze społecznością włoskiego Miasta Metropolitalnego Bolonia.

5. Projekt uchwały (PU 1138/17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Engestroma w Poznaniu.

6. Projekt uchwały (PU 1135/17) w sprawie nazwania skweru imieniem Władysława Zamoyskiego.

7. Projekt uchwały (PU 1136/17) w sprawie zniesienia nazwy placu Stanisława Wyspiańskiego.

8. Projekt uchwały (PU 1137/17) w sprawie nazwania skweru imieniem Ferdynanda Focha.

9. Projekt uchwały (PU 1125/17) w sprawie nazwania ronda imieniem Felicjana Sypniewskiego

10. Projekt uchwały (PU 1144/17) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

10A. Projekt uchwały (PU 1141/17) uchwałę Nr XXI/142/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych...

11A. Projekt uchwały (PU 1149/17) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf TRUST SA za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Poznania na okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku.

11B. Projekt uchwały (PU 1150/17) w sprawie zatwierdzenia taryfy TOSA Tomasz Cichowski dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Poznania na okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

12. Projekt uchwały (PU 1011/17) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.

47. Interpelacje i zapytania.

48. Odpowiedzi na zapytania.

13. Projekt uchwały (PU 1104/17) w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów....

13A. Projekt uchwały (PU 1155/17)

15. Projekt uchwały (PU 1133/17) w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Poznania gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

16. Projekt uchwały (PU 1140/17) zmieniająca uchwałę Nr XL/597/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Poznań PRO Rodzina promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu.

17. Projekt uchwały (PU 1105/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Powiatem Wągrowieckim w zakresie usług edukacyjnych.

18. Projekt uchwały (PU 1106/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Dopiewo w zakresie usług edukacyjnych.

19. Projekt uchwały (PU 1107/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak w zakresie usług edukacyjnych.

20. Projekt uchwały (PU 1108/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kleszczewo w zakresie usług edukacyjnych.

21. Projekt uchwały (PU 1109/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Śrem w zakresie usług edukacyjnych.

22. Projekt uchwały (PU 1110/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Buk w zakresie usług edukacyjnych.

23. Projekt uchwały (PU 1111/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Szamotuły w zakresie usług edukacyjnych.

24. Projekt uchwały (PU 1112/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Swarzędz w zakresie usług edukacyjnych.

25. Projekt uchwały (PU 1113/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Stęszew w zakresie usług edukacyjnych.

26. Projekt uchwały (PU 1114/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Skoki w zakresie usług edukacyjnych.

27. Projekt uchwały (PU 1115/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Rokietnica w zakresie usług edukacyjnych.

28. Projekt uchwały (PU 1116/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Puszczykowo w zakresie usług edukacyjnych.

29. Projekt uchwały (PU 1117/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Oborniki w zakresie usług edukacyjnych.

30. Projekt uchwały (PU 1118/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Murowana Goślina w zakresie usług edukacyjnych.

31. Projekt uchwały (PU 1119/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Mosina w zakresie usług edukacyjnych.

32. Projekt uchwały (PU 1120/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Luboń w zakresie usług edukacyjnych.

33. Projekt uchwały (PU 1121/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Suchy Las w zakresie usług edukacyjnych.

34. Projekt uchwały (PU 1122/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Pobiedziska w zakresie usług edukacyjnych.

35. Projekt uchwały (PU 1123/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kostrzyn w zakresie usług edukacyjnych.

36. Projekt uchwały (PU 1124/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Komorniki w zakresie usług edukacyjnych.

37. Projekt uchwały (PU 1139/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kórnik w zakresie usług edukacyjnych.

39. Projekt uchwały (PU 1128/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3, na wniosek Tullos Investments Sp. z o.o.

41. Projekt uchwały (PU 1130/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26, na wniosek CASINO Sp. z o.o.

40. Projekt uchwały (PU 1129/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3, na wniosek Casinos Poland Sp. z o.o.

41. Projekt uchwały (PU 1130/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26, na wniosek CASINO Sp. z o.o.

42. Projekt uchwały (PU 1087/17) w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli nadzoru Miasta Poznania nad budową Biokompostowni.

43. Projekt uchwały (PU 1146/17) w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-1989 z siedzibą w Warszawie

44. Projekt uchwały (PU 1147/17) w sprawie skargi I.K. na Prezydenta Miasta Poznania.

45. Projekt uchwały (PU 1148/17) w sprawie skargi R.K.H. na Prezydenta Miasta Poznania.

46. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

49. Wolne głosy i wnioski.

50. Zamknięcie sesji.

Wypowiedzi

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

4. Projekt uchwały (PU 1143/17) w sprawie współpracy Miasta Poznania ze społecznością włoskiego Miasta Metropolitalnego Bolonia.

5. Projekt uchwały (PU 1138/17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Engestroma w Poznaniu.

6. Projekt uchwały (PU 1135/17) w sprawie nazwania skweru imieniem Władysława Zamoyskiego.

7. Projekt uchwały (PU 1136/17) w sprawie zniesienia nazwy placu Stanisława Wyspiańskiego.

9. Projekt uchwały (PU 1125/17) w sprawie nazwania ronda imieniem Felicjana Sypniewskiego

10. Projekt uchwały (PU 1144/17) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

10A. Projekt uchwały (PU 1141/17) uchwałę Nr XXI/142/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych...

11A. Projekt uchwały (PU 1149/17) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf TRUST SA za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Poznania na okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku.

11B. Projekt uchwały (PU 1150/17) w sprawie zatwierdzenia taryfy TOSA Tomasz Cichowski dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Poznania na okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

12. Projekt uchwały (PU 1011/17) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.

47. Interpelacje i zapytania.

48. Odpowiedzi na zapytania.

13. Projekt uchwały (PU 1104/17) w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów....

13A. Projekt uchwały (PU 1155/17)

15. Projekt uchwały (PU 1133/17) w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Poznania gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

16. Projekt uchwały (PU 1140/17) zmieniająca uchwałę Nr XL/597/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Poznań PRO Rodzina promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu.

17. Projekt uchwały (PU 1105/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Powiatem Wągrowieckim w zakresie usług edukacyjnych.

21. Projekt uchwały (PU 1109/17) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Śrem w zakresie usług edukacyjnych.

39. Projekt uchwały (PU 1128/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3, na wniosek Tullos Investments Sp. z o.o.

40. Projekt uchwały (PU 1129/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3, na wniosek Casinos Poland Sp. z o.o.

41. Projekt uchwały (PU 1130/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26, na wniosek CASINO Sp. z o.o.

42. Projekt uchwały (PU 1087/17) w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli nadzoru Miasta Poznania nad budową Biokompostowni.

43. Projekt uchwały (PU 1146/17) w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-1989 z siedzibą w Warszawie

44. Projekt uchwały (PU 1147/17) w sprawie skargi I.K. na Prezydenta Miasta Poznania.

45. Projekt uchwały (PU 1148/17) w sprawie skargi R.K.H. na Prezydenta Miasta Poznania.

46. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

49. Wolne głosy i wnioski.