Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LVIII, 2009-07-07 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 789/09

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 832/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 846/09

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 847/09

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 822/09

Pkt. 8A porządku obrad - debata nad PU 856/09

Pkt. 8B porządku obrad - debata nad PU 854/09

Pkt. 8C porządku obrad - debata nad PU 855/09

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 841/09

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 842/09

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 831/09

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 844/09

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 823/09

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 812/09

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 837/09

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 829/09

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 830/09

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 713/09 A

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 834/09

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 833/09

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 850/09

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 851/09

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 848/09

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 849/09

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 818/09

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 827/09

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 828/09

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 838/09

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 839/09

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 840/09

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 836/09

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU 820/09

Pkt. 33 porządku obrad - debata nad PU 821/09

Pkt. 34 porządku obrad - debata nad PU 739/09 A

Pkt. 35 porządku obrad - debata nad PU 825/09

Pkt. 36 porządku obrad - debata nad PU 826/09

Pkt. 37 porządku obrad - debata nad PU 845/09

Pkt. 38 porządku obrad - Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2008r

Pkt. 39 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 40 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 41 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 42 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 43 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 789/09

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 832/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 846/09

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 847/09

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 822/09

Pkt. 8A porządku obrad - debata nad PU 856/09

Pkt. 8B porządku obrad - debata nad PU 854/09

Pkt. 8C porządku obrad - debata nad PU 855/09

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 841/09

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 842/09

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 831/09

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 844/09

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 823/09

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 812/09

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 837/09

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 829/09

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 713/09 A

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 834/09

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 833/09

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 850/09

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 848/09

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 849/09

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 818/09

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 827/09

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 828/09

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 838/09

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 839/09

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 840/09

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 836/09

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU 820/09

Pkt. 33 porządku obrad - debata nad PU 821/09

Pkt. 34 porządku obrad - debata nad PU 739/09 A

Pkt. 35 porządku obrad - debata nad PU 825/09

Pkt. 36 porządku obrad - debata nad PU 826/09

Pkt. 37 porządku obrad - debata nad PU 845/09

Pkt. 38 porządku obrad - Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2008r

Pkt. 39 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 40 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 41 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 42 porządku obrad - wolne głosy i wnioski