Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LVIII, 2017-12-05 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

1. Otwarcie sesji.

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

4. Projekt uchwały (PU 1199/17) w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2018 r.

5. Projekt uchwały (PU 1200/17) zmieniająca uchwałę nr XV/147/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowo

6. Projekt uchwały (PU 1186/17) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

7. Projekt uchwały (PU 1178/17) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

7a. Projekt uchwały PU 1206/17

7b. Projekt uchwały PU 1205/17

8. Projekt uchwały (PU 1203/17) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

9. Projekt uchwały (PU 1192/17) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

10. Projekt uchwały (PU 1193/17) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017.

11. Projekt uchwały (PU 1188/17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I w Poznaniu.

31. Interpelacje i zapytania.

32. Odpowiedzi na zapytania.

11. Projekt uchwały (PU 1188/17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I w Poznaniu.

12. Projekt uchwały (PU 1189/17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy E. Taczanowskiego w Poznaniu.

13. Projekt uchwały (PU 1179/17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Nałęczowskiej w Poznaniu.

14. Projekt uchwały (PU 1184/17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Armii Krajowej w Poznaniu.

15. Projekt uchwały (PU 1185/17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego – część południowa w Poznaniu.

16. Projekt uchwały (PU 1201/17) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

16a. Projekt uchwały (PU 1172/17) zmieniająca uchwałę Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali

17. Projekt uchwały (PU 1173/17) zmieniająca uchwałę Nr X/72/VII/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji

18. Projekt uchwały (PU 1066/17) w sprawie ogólnomiejskich zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.

19. Projekt uchwały (PU 1153/17) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego o imieniu Krzysztof.

20. Projekt uchwały (PU 1132/17) w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027.

22. Projekt uchwały (PU 1198/17) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XLII/645/VI/2012 z dn. 11 grudnia 2012 r. .

23. Projekt uchwały (PU 1190/17) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora ZTM do wydawania decyzji

23a. Projekt uchwały PU 1208/17

23b. Projekt uchwały PU 1207/17

24. Projekt uchwały (PU 1197/17) w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

25. Projekt uchwały (PU 1180/17) w sprawie przyjęcia regulaminu projektu Karta Seniora - Poznańska Złota Karta.

26. Projekt uchwały (PU 1196/17) w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego.

27. Projekt uchwały (PU 1195/17) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

28. Projekt uchwały (PU 1187/17A) w sprawie uchwalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Poznania polegających na opracowaniu Polityki dla ludzi młodych

29. Projekt uchwały (PU 1177/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek Finkorp Sp. z o.o.

30. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

33. Wolne głosy i wnioski.

34. Zamknięcie sesji.

Wypowiedzi

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

5. Projekt uchwały (PU 1200/17) zmieniająca uchwałę nr XV/147/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowo

6. Projekt uchwały (PU 1186/17) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

7. Projekt uchwały (PU 1178/17) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

7a. Projekt uchwały PU 1206/17

7b. Projekt uchwały PU 1205/17

8. Projekt uchwały (PU 1203/17) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

9. Projekt uchwały (PU 1192/17) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

11. Projekt uchwały (PU 1188/17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I w Poznaniu.

31. Interpelacje i zapytania.

32. Odpowiedzi na zapytania.

11. Projekt uchwały (PU 1188/17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I w Poznaniu.

12. Projekt uchwały (PU 1189/17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy E. Taczanowskiego w Poznaniu.

13. Projekt uchwały (PU 1179/17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Nałęczowskiej w Poznaniu.

14. Projekt uchwały (PU 1184/17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Armii Krajowej w Poznaniu.

15. Projekt uchwały (PU 1185/17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego – część południowa w Poznaniu.

16. Projekt uchwały (PU 1201/17) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

16a. Projekt uchwały (PU 1172/17) zmieniająca uchwałę Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali

17. Projekt uchwały (PU 1173/17) zmieniająca uchwałę Nr X/72/VII/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji

18. Projekt uchwały (PU 1066/17) w sprawie ogólnomiejskich zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.

19. Projekt uchwały (PU 1153/17) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego o imieniu Krzysztof.

20. Projekt uchwały (PU 1132/17) w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027.

22. Projekt uchwały (PU 1198/17) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XLII/645/VI/2012 z dn. 11 grudnia 2012 r. .

23. Projekt uchwały (PU 1190/17) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora ZTM do wydawania decyzji

23a. Projekt uchwały PU 1208/17

23b. Projekt uchwały PU 1207/17

24. Projekt uchwały (PU 1197/17) w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

25. Projekt uchwały (PU 1180/17) w sprawie przyjęcia regulaminu projektu Karta Seniora - Poznańska Złota Karta.

26. Projekt uchwały (PU 1196/17) w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego.

27. Projekt uchwały (PU 1195/17) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

28. Projekt uchwały (PU 1187/17A) w sprawie uchwalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Poznania polegających na opracowaniu Polityki dla ludzi młodych

29. Projekt uchwały (PU 1177/17) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek Finkorp Sp. z o.o.

33. Wolne głosy i wnioski.