Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LX, 2013-12-10 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1046/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 994/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1010/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1014/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1038/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1039/13

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 922/13

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1042/13

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1001/13

Pkt. 13a porządku obrad - debata nad PU 1058/13

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1025/13

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1043/13

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1034/13

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1027/13

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1028/13

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 1020/13

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 1021

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 1022/13

Pkt. 23 porządku obrad - raport z realizacji "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania".

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 1032/13

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 1033/13

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 1035/13

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 1045/13

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 1012/13

Pkt. 27a porządku obrad - debata nad PU 1050/13

Pkt. 27b porządku obrad - debata nad PU 1051/13

Pkt. 27c porządku obrad - debata nad PU 1052/13

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 1040/13

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 1044/13

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 1016/13

Pkt. 30a porządku obrad - debata nad PU 1059/13

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 1016/13

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU 1017/13

Pkt. 33 porządku obrad - debata nad PU 1018/13

Pkt. 34 porządku obrad - debata nad PU 1019/13

Pkt. 35 porządku obrad - debata nad PU 1031/13

Pkt. 36 porządku obrad - debata nad PU 1029/13

Pkt. 37 porządku obrad - debata nad PU 1030/13

Pkt. 38 porządku obrad - debata nad PU 1047/13

Pkt. 39 porządku obrad - debata nad PU 1048/13

Pkt. 40 porządku obrad - debata nad PU 1049/13

Pkt. 40a porządku obrad - debata nad PU 1056/13

Pkt. 41 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 42 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 43 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 44 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 45 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1046/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 994/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1010/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1014/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1038/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1039/13

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 922/13

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1042/13

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1001/13

Pkt. 13a porządku obrad - debata nad PU 1058/13

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1025/13

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1043/13

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1034/13

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1027/13

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1028/13

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 1020/13

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 1022/13

Pkt. 23 porządku obrad - raport z realizacji "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania".

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 1032/13

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 1033/13

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 1035/13

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 1045/13

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 1012/13

Pkt. 27a porządku obrad - debata nad PU 1050/13

Pkt. 27c porządku obrad - debata nad PU 1052/13

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 1040/13

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 1044/13

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 1016/13

Pkt. 30a porządku obrad - debata nad PU 1059/13

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 1016/13

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU 1017/13

Pkt. 33 porządku obrad - debata nad PU 1018/13

Pkt. 34 porządku obrad - debata nad PU 1019/13

Pkt. 35 porządku obrad - debata nad PU 1031/13

Pkt. 36 porządku obrad - debata nad PU 1029/13

Pkt. 37 porządku obrad - debata nad PU 1030/13

Pkt. 38 porządku obrad - debata nad PU 1047/13

Pkt. 39 porządku obrad - debata nad PU 1048/13

Pkt. 40 porządku obrad - debata nad PU 1049/13

Pkt. 40a porządku obrad - debata nad PU 1056/13

Pkt. 41 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 42 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 43 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania