Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXII, 2018-02-06 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

1. Otwarcie sesji.

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

4. Projekt uchwały (PU 1256/18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej w Poznaniu.

5. Projekt uchwały (PU 1257/18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte w Poznaniu.

6. Projekt uchwały (PU 1258/18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fort IX w Poznaniu.

26. Interpelacje i zapytania.

6. Projekt uchwały (PU 1258/18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fort IX w Poznaniu.

7. Projekt uchwały (PU 1245/18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bałtycka - Gnieźnieńska w Poznaniu.

8. Projekt uchwały (PU 1191/17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Przygranicznej w Poznaniu.

8a. Projekt uchwały PU1259 /18

8b. Projekt uchwały (PU 1248/18) zmieniająca uchwałę nr VII/40/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta Poznania

8c. Projekt uchwały (PU 1252/18) w sprawie utworzenia Przedszkola nr 193 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 114, i nadania statutu.

8d. Projekt uchwały (PU 1253/18) w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 93 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 114, i nadania statutu.

8e. Projekt uchwały (PU 1254/18) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 114, i nadania statutu.

8f. Projekt uchwały (PU 1255/18) zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

8g. Projekt uchwały (PU 1260/18) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie dofinansowania projektu....

8h. Projekt uchwały (PU 1244/18) w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Usługi Komunalne.

8i. Projekt uchwały (PU 1247/18) w sprawie w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków.

9. Projekt uchwały (PU 1219/17) w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Poznaniu.

18. Projekt uchwały (PU 1235/18) w sprawie nadania ulicy nazwy Skowronkowa.

19. Projekt uchwały (PU 1236/18) w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Czerwonacka.

20. Projekt uchwały (PU 1237/18) w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Oleszycka.

21. Projekt uchwały (PU 1238/18) w sprawie nadania ulicy nazwy Wąwozowa.

22. Projekt uchwały (PU 1239/18) w sprawie nadania ulicy nazwy Pagórkowa.

24. Projekt uchwały (PU 1246/18) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Ułańskiej 3, na wniosek FORGAME Sp. z o.o.

25. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

26. Interpelacje i zapytania.

27. Odpowiedzi na zapytania.

28. Wolne głosy i wnioski.

29. Zamknięcie sesji.

Wypowiedzi

3. Oświadczenia.

4. Projekt uchwały (PU 1256/18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej w Poznaniu.

5. Projekt uchwały (PU 1257/18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte w Poznaniu.

6. Projekt uchwały (PU 1258/18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fort IX w Poznaniu.

26. Interpelacje i zapytania.

7. Projekt uchwały (PU 1245/18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bałtycka - Gnieźnieńska w Poznaniu.

8. Projekt uchwały (PU 1191/17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Przygranicznej w Poznaniu.

8a. Projekt uchwały PU1259 /18

8b. Projekt uchwały (PU 1248/18) zmieniająca uchwałę nr VII/40/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta Poznania

8c. Projekt uchwały (PU 1252/18) w sprawie utworzenia Przedszkola nr 193 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 114, i nadania statutu.

8d. Projekt uchwały (PU 1253/18) w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 93 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 114, i nadania statutu.

8f. Projekt uchwały (PU 1255/18) zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

8g. Projekt uchwały (PU 1260/18) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie dofinansowania projektu....

8h. Projekt uchwały (PU 1244/18) w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Usługi Komunalne.

8i. Projekt uchwały (PU 1247/18) w sprawie w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków.

9. Projekt uchwały (PU 1219/17) w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Poznaniu.

18. Projekt uchwały (PU 1235/18) w sprawie nadania ulicy nazwy Skowronkowa.

19. Projekt uchwały (PU 1236/18) w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Czerwonacka.

20. Projekt uchwały (PU 1237/18) w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Oleszycka.

21. Projekt uchwały (PU 1238/18) w sprawie nadania ulicy nazwy Wąwozowa.

22. Projekt uchwały (PU 1239/18) w sprawie nadania ulicy nazwy Pagórkowa.

24. Projekt uchwały (PU 1246/18) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Ułańskiej 3, na wniosek FORGAME Sp. z o.o.

26. Interpelacje i zapytania.

27. Odpowiedzi na zapytania.

28. Wolne głosy i wnioski.