Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXVI, 2010-01-12 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 974/09

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 975/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 976/09

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 973/09

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 978/09

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 979/09

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 982/09

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 981/09

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 983/09

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 980/09

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta Poznania za okres dwóch lat kalendarzowych 2007-2008

Pkt. 15 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 973/09

Pkt. 16 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 17 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 18 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 19 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 975/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 976/09

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 973/09

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 978/09

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 982/09

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 981/09

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 983/09

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 980/09

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta Poznania za okres dwóch lat kalendarzowych 2007-2008

Pkt. 15 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 973/09

Pkt. 16 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 17 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 18 porządku obrad - wolne głosy i wnioski