Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXVII, 2010-02-02 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU S/991/10

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 984/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 989/10

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 990/10

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 988/10

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 985/10

Pkt. 9A porządku obrad - debata nad PU 994/10

Pkt. 9B porządku obrad - debata nad PU 993/10 A

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 987/10

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 986/10

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 992/10

Pkt. 13 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 14 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 15 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 16 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 17 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU S/991/10

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 984/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 989/10

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 990/10

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 988/10

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 985/10

Pkt. 9A porządku obrad - debata nad PU 994/10

Pkt. 9B porządku obrad - debata nad PU 993/10 A

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 987/10

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 986/10

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 992/10

Pkt. 13 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 14 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 15 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 16 porządku obrad - wolne głosy i wnioski