Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXVIII, 2010-02-23 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 1010/10

Pkt. 3b porządku obrad - debata nad PU 1014/10

Pkt. 3c porządku obrad - debata nad PU 1012/10

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1006/10

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1007/10

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 1010/10

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 999/10

Pkt. 6a porządku obrad - debata nad PU 1009/10

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1002/10

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1001/10

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1004/10

Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w roku 2009

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Aneks (z 24.11.2009 r.) do protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania

Pkt. 12a porządku obrad - debata nad PU 1003/10

Pkt. 13 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 14 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 15 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 16 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 17 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 1010/10

Pkt. 3b porządku obrad - debata nad PU 1014/10

Pkt. 3c porządku obrad - debata nad PU 1012/10

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1006/10

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1007/10

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 1010/10

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 999/10

Pkt. 6a porządku obrad - debata nad PU 1009/10

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1002/10

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1001/10

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1007/10

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1004/10

Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w roku 2009

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Aneks (z 24.11.2009 r.) do protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania

Pkt. 12a porządku obrad - debata nad PU 1003/10

Pkt. 13 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 14 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 15 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 16 porządku obrad - wolne głosy i wnioski