Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXXII, 2014-07-15 07:30

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt.3 porządku obrad - debata nad PU 1216/14

Pkt.4 porządku obrad - debata nad PU 1242/14

Pkt.5 porządku obrad - debata nad PU 1241/14

Pkt.6 porządku obrad - debata nad PU 1240/14

Pkt.6 A porządku obrad - debata nad PU 1246/14

Pkt. 6 B porządku obrad - debata nad PU 1247/14

Pkt.7 porządku obrad - debata nad PU 1192/14

Pkt. 7a porządku obrad - debata nad PU 1254/14

Pkt.7 porządku obrad - debata nad PU 1192/14

Pkt. 7b porządku obrad - debata nad PU - S 1260/14

Pkt.7 porządku obrad - debata nad PU 1192/14

Pkt.8 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt.7 porządku obrad - debata nad PU 1192/14

Pkt.9 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt.3 porządku obrad - debata nad PU 1216/14

Pkt.4 porządku obrad - debata nad PU 1242/14

Pkt.5 porządku obrad - debata nad PU 1241/14

Pkt.6 A porządku obrad - debata nad PU 1246/14

Pkt. 6 B porządku obrad - debata nad PU 1247/14

Pkt.7 porządku obrad - debata nad PU 1192/14

Pkt. 7a porządku obrad - debata nad PU 1254/14

Pkt.7 porządku obrad - debata nad PU 1192/14

Pkt. 7b porządku obrad - debata nad PU - S 1260/14

Pkt.7 porządku obrad - debata nad PU 1192/14

Pkt.8 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt.7 porządku obrad - debata nad PU 1192/14