Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXXV, 2010-07-06 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1122/10

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1123/10

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1126/10

Pkt. 6A porządku obrad - debata nad PU 1148/10

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1146/10

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1102/10

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1103/10

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1106/10

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1113/10

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1127/10

Pkt. 12A porządku obrad - debata nad PU 1128/10

Pkt. 12B porządku obrad - debata nad PU 1105/10

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1110/10

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1111/10

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1118/10

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1119/10

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1115/10

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1124/10

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 1120/10

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 1121/10

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 1125/10

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 1117/10

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 1116/10

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 1125/10

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 1114/10

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 1147/10

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 1130/10

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 1131/10

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 1132/10

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 1139/10

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU 1133/10

Pkt. 33 porządku obrad - debata nad PU 1135/10

Pkt. 34 porządku obrad - debata nad PU 1141/10

Pkt. 35 porządku obrad - debata nad PU 1142/10

Pkt. 36 porządku obrad - debata nad PU 1137/10

Pkt. 37 porządku obrad - debata nad PU 1140/10

Pkt. 38 porządku obrad - debata nad PU 1129/10

Pkt. 39 porządku obrad - debata nad PU 1138/10

Pkt. 40 porządku obrad - debata nad PU 1143/10

Pkt. 41 porządku obrad - debata nad PU 1136/10

Pkt. 42 porządku obrad - debata nad PU 1134/10

Pkt. 43 porządku obrad - debata nad PU 1144/10

Pkt. 43 A porządku obrad - debata nad PU 1156/10

Pkt. 43 B porządku obrad - debata nad PU 1157/10

Pkt. 43 C porządku obrad - debata nad PU 1158/10

Pkt. 44 porządku obrad - debata nad PU 1145/10

Pkt. 44A porządku obrad - debata nad PU 1155/10

Pkt. 44B porządku obrad - debata nad PU 1109/10A

Pkt. 44C porządku obrad - debata nad PU 1151/10

Pkt. 44D porządku obrad - debata nad PU 1159/10

Pkt. 45 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 46 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 47 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 48 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 49 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1122/10

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1123/10

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1126/10

Pkt. 6A porządku obrad - debata nad PU 1148/10

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1146/10

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1102/10

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1113/10

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1127/10

Pkt. 12A porządku obrad - debata nad PU 1128/10

Pkt. 12B porządku obrad - debata nad PU 1105/10

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1110/10

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1111/10

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1118/10

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1119/10

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1115/10

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1124/10

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 1120/10

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 1125/10

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 1117/10

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 1116/10

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 1125/10

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 1114/10

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 1130/10

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 1131/10

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 1132/10

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 1139/10

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU 1133/10

Pkt. 33 porządku obrad - debata nad PU 1135/10

Pkt. 34 porządku obrad - debata nad PU 1141/10

Pkt. 35 porządku obrad - debata nad PU 1142/10

Pkt. 36 porządku obrad - debata nad PU 1137/10

Pkt. 37 porządku obrad - debata nad PU 1140/10

Pkt. 38 porządku obrad - debata nad PU 1129/10

Pkt. 39 porządku obrad - debata nad PU 1138/10

Pkt. 40 porządku obrad - debata nad PU 1143/10

Pkt. 41 porządku obrad - debata nad PU 1136/10

Pkt. 42 porządku obrad - debata nad PU 1134/10

Pkt. 43 porządku obrad - debata nad PU 1144/10

Pkt. 43 A porządku obrad - debata nad PU 1156/10

Pkt. 44 porządku obrad - debata nad PU 1145/10

Pkt. 44A porządku obrad - debata nad PU 1155/10

Pkt. 44B porządku obrad - debata nad PU 1109/10A

Pkt. 44C porządku obrad - debata nad PU 1151/10

Pkt. 44D porządku obrad - debata nad PU 1159/10

Pkt. 45 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 46 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 47 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania