Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXXVII, 2010-09-21 10:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1183/10

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1244/10

Pkt. 9A porządku obrad - debata nad PU 1256/10

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1252/10

Pkt. 10A porządku obrad - debata nad PU-S 1262/10

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1255/10

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1253/10

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1254/10

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1247/10

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1251/10

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1250/10

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1249/10

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1170/10

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1163/10

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 1149/10

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 1150/10

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 1248/10

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 1154/10

Pkt. 24 porządku obrad - informacja o przebiegu wykonania budżetu m. Poznania za I półrocze 2010 r

Pkt. 25 porządku obrad - Sprawozdanie pokontrolne Komisji Rewizyjnej w/s Społecznego Komitetu Lokatorów i Właścicieli Mieszkań w Poznaniu

Pkt. 25A porządku obrad - debata nad PU 1261/10

Pkt. 26 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 27 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 28 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 29 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 30 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1183/10

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1244/10

Pkt. 9A porządku obrad - debata nad PU 1256/10

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1252/10

Pkt. 10A porządku obrad - debata nad PU-S 1262/10

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1255/10

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1253/10

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1254/10

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1247/10

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1251/10

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1250/10

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1249/10

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1170/10

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1163/10

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 1149/10

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 1150/10

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 1248/10

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 1154/10

Pkt. 24 porządku obrad - informacja o przebiegu wykonania budżetu m. Poznania za I półrocze 2010 r

Pkt. 25 porządku obrad - Sprawozdanie pokontrolne Komisji Rewizyjnej w/s Społecznego Komitetu Lokatorów i Właścicieli Mieszkań w Poznaniu

Pkt. 25A porządku obrad - debata nad PU 1261/10

Pkt. 26 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 27 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 28 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 29 porządku obrad - wolne głosy i wnioski