Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: VIII, 2011-03-22 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 50/11

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 72/11

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 75/11

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 76/11

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1312/10 A

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 56/11

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 67/11

Pkt. 10a porządku obrad - debata nad PU 77/11

Pkt. 10b porządku obrad - debata nad PU 81/11

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 69/11

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 70/11

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 71/11

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 64/11

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 65/11

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 66/11

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 68/11

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 74/11

Pkt.18a porządku obrad - debata nad PU 83/11

Pkt. 18b porządku obrad - debata nad PU 84/11

Pkt. 19a porządku obrad - debata nad PU 79/11

Pkt. 19b porządku obrad - debata nad PU 80/11

Pkt. 20 porządku obrad - Sprawozdanie roczne o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2010.

Pkt. 21 porządku obrad - Sprawozdanie z działalności Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu za rok 2010.

Pkt. 22 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 23 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 24 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 26 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 50/11

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 72/11

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 75/11

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 76/11

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1312/10 A

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 56/11

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 67/11

Pkt. 10a porządku obrad - debata nad PU 77/11

Pkt. 10b porządku obrad - debata nad PU 81/11

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 69/11

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 70/11

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 71/11

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 64/11

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 65/11

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 66/11

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 68/11

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 74/11

Pkt.18a porządku obrad - debata nad PU 83/11

Pkt. 18b porządku obrad - debata nad PU 84/11

Pkt. 19a porządku obrad - debata nad PU 79/11

Pkt. 19b porządku obrad - debata nad PU 80/11

Pkt. 20 porządku obrad - Sprawozdanie roczne o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2010.

Pkt. 21 porządku obrad - Sprawozdanie z działalności Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu za rok 2010.

Pkt. 22 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 23 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 24 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - wolne głosy i wnioski