Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: X, 2007-03-20 10:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt.18 porządku obrad - debata nad PU

Pkt.19 porządku obrad - debata nad PU

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 4a porządku obrad - debata nad PU 84/07

Pkt. 4b porządku obrad - debata nad PU 85/07

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 77/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 79/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 62/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 80/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 81/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 82/07

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 83/07

Pkt. 14 porządku obrad - odpowadzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 12 porządku obrad - info. o stanie bezp. i ratownictwa

Pkt. 13 porządku obrad - info. o działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w roku 2006

Pkt. 15 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 16 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 17 porządku obrad - zamknięcie sesji

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Wypowiedzi

Pkt.18 porządku obrad - debata nad PU

Pkt.19 porządku obrad - debata nad PU

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 77/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 79/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 62/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 80/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 81/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 82/07

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 83/07

Pkt. 14 porządku obrad - odpowadzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 12 porządku obrad - info. o stanie bezp. i ratownictwa

Pkt. 13 porządku obrad - info. o działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w roku 2006

Pkt. 15 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania