Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XI, 2007-04-03 10:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 90/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 86/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 87/07

Pkt. 8b porządku obrad - debata nad PU 94/07

Pkt. 9 porządku obrad - "Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego m. Poznania i powiatu poznańskiego za rok 2006"

Pkt.11 porządku obrad - odpowadzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 10 porządku obrad - Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu w okresie od 1.01.2006 do 31.12.2006

Pkt.12 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 13 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt.14 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 4a porządku obrad - debata nad PU 97/07

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 90/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 86/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 87/07

Pkt. 8a porządku obrad - debata nad PU 95/07

Pkt. 9 porządku obrad - "Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego m. Poznania i powiatu poznańskiego za rok 2006"

Pkt.11 porządku obrad - odpowadzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 10 porządku obrad - Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu w okresie od 1.01.2006 do 31.12.2006

Pkt.12 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 13 porządku obrad - wolne głosy i wnioski