Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XI, 2015-05-05 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3 a porządku obrad - debata nad PU 99/15

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 93/15

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 94/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 91/15

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 96/15

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 92/15

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 95/15

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 85/15

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 86/15

Pkt. 11 a porządku obrad - debata nad PU 100/15-S

Pkt. 12 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 13 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 14 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 15 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 16 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3 a porządku obrad - debata nad PU 99/15

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 93/15

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 94/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 91/15

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 96/15

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 92/15

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 95/15

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 85/15

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 86/15

Pkt. 11 a porządku obrad - debata nad PU 100/15-S

Pkt. 12 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 13 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 14 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 15 porządku obrad - wolne głosy i wnioski