Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XIII, 2007-04-24 10:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2006.

Pkt. 4 porządku obrad - PU 116/07 w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta za rok 2006.

Pkt. 5 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 6 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 3 porządku obrad rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2006.

Pkt. 4 porządku obrad - PU 116/07 w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta za rok 2006.

Pkt. 5 porządku obrad - wolne głosy i wnioski