Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XIII, 2011-06-27 12:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 a porządku obrad - Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2010.

Pkt. 4 c porządku obrad - Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Poznania za rok 2010.

Pkt. 4 e porządku obrad - Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzień 31 grudnia 2010.

Pkt. 4 b porządku obrad - Rozpatrzenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2010

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 153/11

Pkt. 6 a porządku obrad - Zapoznanie się z uchwałą nr 2/2011 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z dnia 14 czerwca 2011 r. w/s wniosku o nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania za 2010 rok

Pkt. 6 b porządku obrad - Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w/s wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania o nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania za 2010 rok

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 154/11 A

Pkt. 8 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Wypowiedzi

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 a porządku obrad - Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2010.

Pkt. 4 c porządku obrad - Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Poznania za rok 2010.

Pkt. 4 e porządku obrad - Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzień 31 grudnia 2010.

Pkt. 4 b porządku obrad - Rozpatrzenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2010

Pkt. 4 e porządku obrad - Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzień 31 grudnia 2010.

Pkt. 4 b porządku obrad - Rozpatrzenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2010

Pkt. 6 a porządku obrad - Zapoznanie się z uchwałą nr 2/2011 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z dnia 14 czerwca 2011 r. w/s wniosku o nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania za 2010 rok

Pkt. 6 b porządku obrad - Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w/s wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania o nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania za 2010 rok

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 154/11 A

Pkt. 8 porządku obrad - wolne głosy i wnioski