Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XIV, 2007-05-08 10:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 115/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 111/07 A

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 112/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 113/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 117/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 118/07

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 119/07

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 120/07

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 121/07

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 124/07

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 125/07

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 122/07

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 123/07

Pkt. 19 porządku obrad sprawozdanie z działalności Komisji Bezpiczenstwa i Porzadku dla Miasta Poznania za rok 2006.

Pkt. 18 porządku obrad - informacja Komendy Miejskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Poznania w 2006 roku.

Pkt. 21 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 20 porządku obrad - odpowadzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 22 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 23 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 115/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 111/07 A

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 112/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 113/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 118/07

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 120/07

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 124/07

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 125/07

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 122/07

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 123/07

Pkt. 19 porządku obrad sprawozdanie z działalności Komisji Bezpiczenstwa i Porzadku dla Miasta Poznania za rok 2006.

Pkt. 18 porządku obrad - informacja Komendy Miejskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Poznania w 2006 roku.

Pkt. 21 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 20 porządku obrad - odpowadzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 22 porządku obrad - wolne głosy i wnioski