Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XIX, 2011-10-18 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 262/11

Pkt. 4a porządku obrad - debata nad PU 274/11

Pkt. 4b porządku obrad - debata nad PU - S/265/11

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 263/11

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 238/11

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 235/11

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 253/11

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 254/11

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 172/11

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 206/11

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 256/11

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 258/11

Pkt. 13a porządku obrad - debata nad PU 264/11

Pkt. 13b porządku obrad - debata nad PU 275/11

Pkt. 13c porządku obrad - debata nad PU 276/11

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 252/11

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 257/11

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 259/11

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 260/11

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 261/11

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 255/11

Pkt. 19a porządku obrad - debata nad PU 268/11

Pkt. 19b porządku obrad - debata nad PU 271/11

Pkt. 20 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 21 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 19b porządku obrad - debata nad PU 271/11

Pkt. 22 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 23 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 24 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4b porządku obrad - debata nad PU - S/265/11

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 263/11

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 238/11

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 253/11

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 254/11

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 172/11

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 206/11

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 256/11

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 258/11

Pkt. 13a porządku obrad - debata nad PU 264/11

Pkt. 13c porządku obrad - debata nad PU 276/11

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 252/11

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 257/11

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 259/11

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 260/11

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 261/11

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 255/11

Pkt. 19a porządku obrad - debata nad PU 268/11

Pkt. 19b porządku obrad - debata nad PU 271/11

Pkt. 20 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 21 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 19b porządku obrad - debata nad PU 271/11

Pkt. 22 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 23 porządku obrad - wolne głosy i wnioski