Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XIX, 2015-11-03 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 251/15

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 252/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 254/15

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 259/15

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 253/15

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 258/15

Pkt. 10a porządku obrad - debata nad PU 273/15

Pkt. 10b porządku obrad - debata nad PU 274/15

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 243/15

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 266/15

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 267/15

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 249/15

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 268/15

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 261/15

Pkt. 18a porządku obrad - debata nad PU 276/15

Pkt. 18b porządku obrad - debata nad PU 275/15

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 262/15

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 270/15

Pkt. 22 porządku obrad - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym w roku szkolnym 2014/2015.

Pkt. 22a porządku obrad - debata nad PU 265/15

Pkt. 23 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 24 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 23a porządku obrad - debata nad PU 265/15

Pkt. 23b porządku obrad - debata nad PU 264/15

Pkt. 24 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 27 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 251/15

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 252/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 254/15

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 259/15

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 253/15

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 258/15

Pkt. 10a porządku obrad - debata nad PU 273/15

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 243/15

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 266/15

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 267/15

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 249/15

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 268/15

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 261/15

Pkt. 18a porządku obrad - debata nad PU 276/15

Pkt. 18b porządku obrad - debata nad PU 275/15

Pkt. 22 porządku obrad - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym w roku szkolnym 2014/2015.

Pkt. 23 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 23a porządku obrad - debata nad PU 265/15

Pkt. 23b porządku obrad - debata nad PU 264/15

Pkt. 24 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - wolne głosy i wnioski