Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XL, 2008-07-08 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 474/08

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 475/08

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 482/08

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 464/08

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 466/08

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 465/08

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 473/08

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 404/08

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 448/08

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 460/08

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 461/08

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 462/08

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 463/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 483/08

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 458/08

Pkt. 40 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 472/08

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 484/08

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 467/08

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 468/08

Pkt. 30B porządku obrad - debata nad PU 494/08

Pkt. 31C porządku obrad - debata nad PU-S 486/08

Pkt. 35 porządku obrad - debata nad PU 453/08

Pkt. 36 porządku obrad - debata nad PU 456/08

Pkt. 37 porządku obrad - debata nad PU 457/08

Pkt. 38 porządku obrad - debata nad PU 459/08

Pkt. 39 porządku obrad - Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy m. Poznania org. Pozarządowymi na 2007r

Pkt. 41 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 42 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 474/08

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 475/08

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 482/08

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 464/08

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 466/08

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 465/08

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 473/08

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 404/08

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 448/08

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 460/08

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 461/08

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 462/08

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 463/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 483/08

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 458/08

Pkt. 40 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 472/08

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 467/08

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 468/08

Pkt. 30A porządku obrad - debata nad PU-S 493/08

Pkt. 30B porządku obrad - debata nad PU 494/08

Pkt. 30C porządku obrad - debata nad PU-S 495/08

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 454/08

Pkt. 31A porządku obrad - debata nad PU 485/08

Pkt. 31C porządku obrad - debata nad PU-S 486/08

Pkt. 35 porządku obrad - debata nad PU 453/08

Pkt. 36 porządku obrad - debata nad PU 456/08

Pkt. 37 porządku obrad - debata nad PU 457/08

Pkt. 39 porządku obrad - Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy m. Poznania org. Pozarządowymi na 2007r