Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XLIV, 2013-01-08 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 751/12

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 752/12

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 720/12a

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 733/12

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 745/12

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 746/12

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 745/12

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 746/12

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 747/12

Pkt. 11a porządku obrad - debata nad PU - S 755/13

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 750/12

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 689/12

Pkt. 13a porządku obrad - debata nad PU 754/13

Pkt. 13b porządku obrad - debata nad PU 753/13

Pkt. 14 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 15 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 16 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 17 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 18 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 751/12

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 752/12

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 720/12a

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 733/12

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 745/12

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 747/12

Pkt. 11a porządku obrad - debata nad PU - S 755/13

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 750/12

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 689/12

Pkt. 13a porządku obrad - debata nad PU 754/13

Pkt. 13b porządku obrad - debata nad PU 753/13

Pkt. 14 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 15 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 16 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania