Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XLVI, 2008-12-09 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 656/08

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 657/08

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 651/08

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 498/08 A

Pkt. 7A porządku obrad - debata nad PU 660/08 A

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 650/08

Pkt. 11A porządku obrad - debata nad PU 666/08

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 584/08

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 646/08

Pkt.13A porządku obrad - debata nad PU 661/08

Pkt. 13B porządku obrad - debata nad PU 667/08

Pkt. 13C porządku obrad - debata nad PU 668/08

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 642/08

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 643/08

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 654/08

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 641/08

Pkt. 17A porządku obrad - debata nad PU 662/08

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 653/08

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 658/08

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 652/08

Pkt. 20A porządku obrad - debata nad PU 663/08

Pkt. 20B porządku obrad - debata nad PU 664/08

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU-S/647/08

Pkt. 21A porządku obrad - debata nad PU-S/671/08

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 659/08

Pkt. porządku obrad - debata nad PU 655/08

Pkt.23A porządku obrad - debata nad PU 665/08

Pkt.23B porządku obrad - debata nad PU 674/08

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU-S/647/08

Pkt. 24 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 25 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 27 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt.28 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 656/08

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 657/08

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 651/08

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 498/08 A

Pkt. 7A porządku obrad - debata nad PU 660/08 A

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 650/08

Pkt. 11A porządku obrad - debata nad PU 666/08

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 584/08

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 646/08

Pkt.13A porządku obrad - debata nad PU 661/08

Pkt. 13B porządku obrad - debata nad PU 667/08

Pkt. 13C porządku obrad - debata nad PU 668/08

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 642/08

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 654/08

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 641/08

Pkt. 17A porządku obrad - debata nad PU 662/08

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 653/08

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 652/08

Pkt. 20A porządku obrad - debata nad PU 663/08

Pkt. 20B porządku obrad - debata nad PU 664/08

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU-S/647/08

Pkt. 21A porządku obrad - debata nad PU-S/671/08

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 659/08

Pkt. porządku obrad - debata nad PU 655/08

Pkt.23A porządku obrad - debata nad PU 665/08

Pkt.23B porządku obrad - debata nad PU 674/08

Pkt. 24 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 25 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 27 porządku obrad - wolne głosy i wnioski