Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XLVI, 2013-02-26 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 781/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 784/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 787/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 788/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 764/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 763/13

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 786/13

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 780/13

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 785/13

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 782/13

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 783/13

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 789/13

Pkt. 15a porządku obrad - debata nad PU 800/13

Pkt. 15b porządku obrad - debata nad PU 801/13

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 765/13

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 778/13

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 779/13

Pkt. 19 porządku obrad - Informacja o działalności Straży Miejskiej za 2012 rok.

Pkt. 20 porządku obrad - sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2012.

Pkt. 21 porządku obrad - informacje o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

Pkt. 22 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 23 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 24 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 25 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 781/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 784/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 787/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 788/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 764/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 763/13

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 786/13

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 780/13

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 785/13

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 782/13

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 783/13

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 789/13

Pkt. 15a porządku obrad - debata nad PU 800/13

Pkt. 15b porządku obrad - debata nad PU 801/13

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 765/13

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 778/13

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 779/13

Pkt. 19 porządku obrad - Informacja o działalności Straży Miejskiej za 2012 rok.

Pkt. 20 porządku obrad - sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2012.

Pkt. 21 porządku obrad - informacje o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

Pkt. 22 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 23 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 24 porządku obrad - wolne głosy i wnioski