Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XV, 2007-05-22 10:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 93/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 127/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 128/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 108/07

Pkt. 16 porządku obrad - odpowadzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 17 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 108/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 114/07

Pkt. porządku obrad - debata nad PU 108/07 (II czytanie)

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 129/07

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU130/07

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 131/07

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 132/07

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 133/07

Pkt. 18 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Wypowiedzi

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 93/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 127/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 128/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU107/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 108/07

Pkt. 16 porządku obrad - odpowadzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 108/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 114/07

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 129/07

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU130/07

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 131/07

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 132/07

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 133/07

Pkt. 18 porządku obrad - wolne głosy i wnioski