Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XVI, 2015-09-08 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 177/15

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 186/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 178/15

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 136/15

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 176/15

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 190/15

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 191/15

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 187/15

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 193/15

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 183/15

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 184/15

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 179/15

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 170/15

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 171/15

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 172/15

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 173/15

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 188/15

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 189/15

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 181/15

Pkt. 23a porządku obrad - debata nad PU 197/15

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 181/15

Pkt. 23a porządku obrad - debata nad PU 197/15

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 182/15

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 191/15

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 192/15

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 185/15

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 180/15

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 169/15

Pkt. 27a porządku obrad - debata nad PU 199/15

Pkt. 27b porządku obrad - debata nad PU 200/15

Pkt. 27c porządku obrad - debata nad PU 202/15

Pkt. 27d porządku obrad - debata nad PU 201/15

Pkt. 28 porządku obrad - Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli sposobu realizacji "Programu renowacji kamienic miejskich" w Poznaniu.

Pkt. 29 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 30 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 31 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 32 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 33 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 177/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 178/15

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 136/15

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 176/15

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 190/15

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 191/15

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 187/15

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 183/15

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 170/15

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 172/15

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 173/15

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 188/15

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 189/15

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 181/15

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 191/15

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 192/15

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 185/15

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 180/15

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 169/15

Pkt. 27a porządku obrad - debata nad PU 199/15

Pkt. 27b porządku obrad - debata nad PU 200/15

Pkt. 27c porządku obrad - debata nad PU 202/15

Pkt. 27d porządku obrad - debata nad PU 201/15

Pkt. 29 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 30 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 31 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 32 porządku obrad - wolne głosy i wnioski