Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XVI, 2011-08-08 14:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 2a porządku obrad - debata nad PU 210/11

Pkt. 3. porządku obrad - debata nad PU 202/11

Pkt. 4. porządku obrad - debata nad PU 203/11

Pkt. 5. porządku obrad - debata nad PU 199/11

Pkt. 6. porządku obrad - debata nad PU 200/11

Pkt. 7. porządku obrad - debata nad PU 201/11

Pkt. 7a. porządku obrad - debata nad PU 207/11

Pkt. 8. porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 9. porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 2a porządku obrad - debata nad PU 210/11

Pkt. 3. porządku obrad - debata nad PU 202/11

Pkt. 4. porządku obrad - debata nad PU 203/11

Pkt. 5. porządku obrad - debata nad PU 199/11

Pkt. 6. porządku obrad - debata nad PU 200/11

Pkt. 7. porządku obrad - debata nad PU 201/11

Pkt. 7a. porządku obrad - debata nad PU 207/11