Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XVII, 2011-08-30 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 219/11

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 208/11

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 213/11

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 212/11

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 187/11

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 220/11

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 194/11

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 204/11

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 205/11

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 209/11

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 195/11

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 144/11

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU - S/196/11

Pkt. 16b porządku obrad - debata nad PU 225/11

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 199/11

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 181/11

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 180/11

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 215/11

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 197/11

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 198/11

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 211/11

Pkt. 23a porządku obrad - debata nad PU 227/11

Pkt. 23b porządku obrad - debata nad PU 226/11

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU - S/214/11

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 182/11

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 183/11

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 184/11

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 216/11

Pkt. 28a porządku obrad - debata nad PU 233/11

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 218/11

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 221/11

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 63/11

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU 222/11

Pkt. 32a porządku obrad - debata nad PU 228/11

Pkt. 33 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 34 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 35 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 36 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 37 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 219/11

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 208/11

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 213/11

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 212/11

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 187/11

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 220/11

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 194/11

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 204/11

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 205/11

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 209/11

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 195/11

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 144/11

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU - S/196/11

Pkt. 16b porządku obrad - debata nad PU 225/11

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 199/11

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 181/11

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 180/11

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 215/11

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 197/11

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 198/11

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 211/11

Pkt. 23a porządku obrad - debata nad PU 227/11

Pkt. 23b porządku obrad - debata nad PU 226/11

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU - S/214/11

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 182/11

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 183/11

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 184/11

Pkt. 28a porządku obrad - debata nad PU 233/11

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 218/11

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 221/11

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 63/11

Pkt. 33 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 34 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 35 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 36 porządku obrad - wolne głosy i wnioski