Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XVIII, 2011-09-20 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 229/11

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 250/11

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 231/11

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 230/11

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 232/11

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 233/11

Pkt. 10a porządku obrad - debata nad PU 247/11

Pkt. 10b porządku obrad - debata nad PU 248/11

Pkt. 10c porządku obrad - debata nad PU 245/11

Pkt. 10d porządku obrad - debata nad PU 246/11

Pkt. 10e porządku obrad - debata nad PU 249/11

Pkt. 10f porządku obrad - debata nad PU 239/11

Pkt.10h porządku obrad - debata nad PU 241/11

Pkt. 10i porządku obrad - debata nad PU 242/11

Pkt. 10j porządku obrad - debata nad PU 236/11

Pkt. 10k porządku obrad - debata nad PU 243/11

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 234/11

Pkt. 12a porządku obrad - debata nad PU 237/11

Pkt. 13 Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Poznania za okres dwóch lat kalendarzowych 2009 - 2010

Pkt. 14 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 15 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 16 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 17 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt.18 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 250/11

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 231/11

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 230/11

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 232/11

Pkt. 10a porządku obrad - debata nad PU 247/11

Pkt. 10c porządku obrad - debata nad PU 245/11

Pkt. 10f porządku obrad - debata nad PU 239/11

Pkt.10h porządku obrad - debata nad PU 241/11

Pkt. 10i porządku obrad - debata nad PU 242/11

Pkt. 10j porządku obrad - debata nad PU 236/11

Pkt. 10k porządku obrad - debata nad PU 243/11

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 234/11

Pkt. 12a porządku obrad - debata nad PU 237/11

Pkt. 13 Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Poznania za okres dwóch lat kalendarzowych 2009 - 2010

Pkt. 14 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 15 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 17 porządku obrad - wolne głosy i wnioski