Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XVIII, 2015-10-20 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 231/15

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 232/15

Pkt. 5a porządku obrad - debata nad PU 238/15

Pkt. 5b porządku obrad - debata nad PU 239/15

Pkt. 5c porządku obrad - debata nad PU 240/15

Pkt. 5d porządku obrad - debata nad PU 241/15

Pkt. 5e porządku obrad - debata nad PU 242/15

Pkt. 5f porządku obrad - debata nad PU 257/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 236/15

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 136/15

Pkt. 7a porządku obrad - debata nad PU 250/15

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 195/15

Pkt. 8a porządku obrad - debata nad PU 237/15

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 227/15

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 233/15

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 234/15

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 235/15

Pkt. 12a porządku obrad - debata nad PU 244/15

Pkt. 12b porządku obrad - debata nad PU 245/15

Pkt. 12c porządku obrad - debata nad PU 246/15

Pkt. 12d porządku obrad - debata nad PU 247/15

Pkt. 12e porządku obrad - debata nad PU 255/15

Pkt. 12f porządku obrad - debata nad PU 256/15

Pkt. 13 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 14 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 15 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 16 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 17 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 231/15

Pkt. 5a porządku obrad - debata nad PU 238/15

Pkt. 5b porządku obrad - debata nad PU 239/15

Pkt. 5c porządku obrad - debata nad PU 240/15

Pkt. 5d porządku obrad - debata nad PU 241/15

Pkt. 5e porządku obrad - debata nad PU 242/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 236/15

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 136/15

Pkt. 7a porządku obrad - debata nad PU 250/15

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 195/15

Pkt. 8a porządku obrad - debata nad PU 237/15

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 227/15

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 233/15

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 235/15

Pkt. 12a porządku obrad - debata nad PU 244/15

Pkt. 12b porządku obrad - debata nad PU 245/15

Pkt. 12c porządku obrad - debata nad PU 246/15

Pkt. 12d porządku obrad - debata nad PU 247/15

Pkt. 12e porządku obrad - debata nad PU 255/15

Pkt. 12f porządku obrad - debata nad PU 256/15

Pkt. 13 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 14 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 15 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 16 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 17 porządku obrad - zamknięcie sesji