Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XX, 2007-08-28 10:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 169/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 176/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 188/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU191/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 192/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 193/07

Pkt. 11b porządku obrad - debata nad PU 203/07

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 195/07

Pkt. 20 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 21 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 196/07

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 197/07

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 198/07

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 199/07

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 200/07

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 201/07

Pkt. 19 porządku obrad - raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2004-2007

Pkt. 22 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 23 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 169/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 176/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 188/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU191/07

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 194/07

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 195/07

Pkt. 20 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 21 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 196/07

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 197/07

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 198/07

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 199/07

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 200/07

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 201/07

Pkt. 19 porządku obrad - raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2004-2007