Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XX, 2011-11-08 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 285/11

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 286/11

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 281/11

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 282/11

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 283/11

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 284/11

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 288/11

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 289/11

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 290/11

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 273/11A

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 287/11

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 291/11

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 292/11

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 280/11

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 266/11

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 267/11

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 280/11

Pkt. 23 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 24 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 27 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 285/11

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 286/11

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 281/11

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 282/11

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 283/11

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 284/11

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 288/11

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 289/11

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 273/11A

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 287/11

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 291/11

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 292/11

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 266/11

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 267/11

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 280/11

Pkt. 23 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 24 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania