Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXI, 2011-11-15 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 305/11

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 295/11

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania na lata 2012 - 2031 - I czytanie.

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad Projektem budżetu Miasta Poznania na rok 2012 - I czytanie.

Pkt. 7 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 8 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 9 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 10 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 11 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 305/11

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 295/11

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania na lata 2012 - 2031 - I czytanie.

Pkt. 7 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 8 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 9 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 10 porządku obrad - wolne głosy i wnioski