Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXII, 2007-09-25 10:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 210/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 211/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 214/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 212/07

Pkt. 8A porządku obrad - debata nad PU 222/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 217/07

Pkt. 21 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 22 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 217/07

Pkt. 9A porządku obrad - debata nad PU 227/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 217/07

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 205/07

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 219/07

Pkt. 13A porządku obrad - debata nad PU 223/07

Pkt. porządku obrad - debata nad PU 218/07

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 207/07

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 213/07

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 204/07

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 206/07

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 208/07

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 209/07

Pkt. 23 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 24 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 210/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 211/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 212/07

Pkt. 8A porządku obrad - debata nad PU 222/07

Pkt. 8B porządku obrad - debata nad PU 225/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU-S/190/07

Pkt. 21 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 22 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 217/07

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 205/07

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 219/07

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 220/07

Pkt. porządku obrad - debata nad PU 218/07

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 207/07

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 213/07

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 204/07

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 206/07

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 208/07

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 209/07

Pkt. 23 porządku obrad - wolne głosy i wnioski