Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXIII, 2007-10-09 10:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 228/07

Pkt. 10 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 11 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 5a porządku obrad - debata nad PU 228/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 92/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU-S/190/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 224/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 226/07

Pkt. 12 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 10 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 13 porządku obrad - zamknięcie sesji

Pkt. 5a porządku obrad - debata nad PU 228/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 92/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU-S/190/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 224/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 226/07

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 228/07

Pkt. 10 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 11 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 92/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU-S/190/07

Pkt. 12 porządku obrad - wolne głosy i wnioski