Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXIV, 2012-01-10 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 341/11

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 342/11

Pkt. 5a porządku obrad - debata nad PU 365/12

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 343/11

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 357/11

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 359/11

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 358/11

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 360/11

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 361/11

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 362/11

Pkt. 12a porządku obrad - debata nad PU 363/11

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 346/11

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 345/11

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 354/11

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 355/11

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 350/11

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 349/11

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 352/11

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 351/11

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 348/11

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 347/11

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 353/11

Pkt. 25a porządku obrad - debata nad PU 369/11

Pkt. 25b porządku obrad - debata nad PU 370/11

Pkt. 26 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 27 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 28 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 29 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 30 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 341/11

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 342/11

Pkt. 5a porządku obrad - debata nad PU 365/12

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 343/11

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 357/11

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 359/11

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 358/11

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 360/11

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 361/11

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 362/11

Pkt. 12a porządku obrad - debata nad PU 363/11

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 346/11

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 345/11

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 354/11

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 355/11

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 350/11

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 349/11

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 352/11

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 351/11

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 348/11

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 347/11

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 353/11

Pkt. 25a porządku obrad - debata nad PU 369/11

Pkt. 25b porządku obrad - debata nad PU 370/11

Pkt. 26 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 27 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 28 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 29 porządku obrad - wolne głosy i wnioski