Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXIV, 2016-02-09 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 367/16 S

Pkt. 3b porządku obrad - debata nad PU 366/16

Pkt. 4 porządku obrad - Roczne sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 345/16

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 351/16

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 353/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 347/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 352/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 341/16

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 346/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 348/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 349/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 341/16

Pkt. 13a porządku obrad - debata nad PU 362/16

Pkt. 13b porządku obrad - debata nad PU 363/16

Pkt. 13c porządku obrad - debata nad PU 361/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 350/16

Pkt. 14a porządku obrad - debata nad PU 359/16

Pkt. 15 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 16 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 17 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 18 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 19 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 367/16 S

Pkt. 3b porządku obrad - debata nad PU 366/16

Pkt. 4 porządku obrad - Roczne sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 351/16

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 353/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 347/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 352/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 341/16

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 346/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 348/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 349/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 341/16

Pkt. 13a porządku obrad - debata nad PU 362/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 350/16

Pkt. 14a porządku obrad - debata nad PU 359/16

Pkt. 15 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 16 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 17 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 18 porządku obrad - wolne głosy i wnioski