Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXIX, 2016-05-17 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 462/16

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 457/16

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 458/16

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 459/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 460/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 461/16

Pkt. 9A porządku obrad - debata nad PU 473/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 454/16

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 456/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 455/16

Pkt. 12A porządku obrad - debata nad PU 468/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 438/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 440/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 441/16

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 450/16

Pkt. 16a porządku obrad - debata nad PU 464/16

Pkt. 16b porządku obrad - debata nad PU 465/16

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 463/16

Pkt. 17a porządku obrad - debata nad PU 470/16

Pkt. 18 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 19 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 20 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 21 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 22 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 462/16

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 457/16

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 458/16

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 459/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 460/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 461/16

Pkt. 9A porządku obrad - debata nad PU 473/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 454/16

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 456/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 455/16

Pkt. 12A porządku obrad - debata nad PU 468/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 438/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 440/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 441/16

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 450/16

Pkt. 16a porządku obrad - debata nad PU 464/16

Pkt. 16b porządku obrad - debata nad PU 465/16

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 463/16

Pkt. 17a porządku obrad - debata nad PU 470/16

Pkt. 18 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 19 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 20 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 21 porządku obrad - wolne głosy i wnioski