Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXV, 2007-11-06 10:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 262/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 243/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 254/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 255/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 256/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 257/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 256/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 257/07

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 258/07

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 259/07

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 244/07

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 261/07

Pkt. 13 A porządku obrad - debata nad PU 271/07

Pkt. 13 B porządku obrad - debata nad PU 266/07

Pkt. 21 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

test

Pkt. 22 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 13 C porządku obrad - debata nad PU 267/07

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 260/07

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 248/07

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 249/07

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 250/07

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 247/05

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU-S/246/07

Pkt. 23 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 24 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 262/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 243/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 254/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 255/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 257/07

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 244/07

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 261/07

Pkt. 13 A porządku obrad - debata nad PU 271/07

Pkt. 13 B porządku obrad - debata nad PU 266/07

Pkt. 21 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

test

Pkt. 22 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 13 C porządku obrad - debata nad PU 267/07

Pkt. 13 D porządku obrad - debata nad PU 268/07

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 248/07

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 249/07

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 250/07

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 247/05

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU-S/246/07