Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXXI, 2016-06-21 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 552/16

Pkt. 3b porządku obrad - debata nad PU 553/16

Pkt. 3c porządku obrad - debata nad PU 559/16

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 544/16

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 545/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 482/16

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 483/16

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 489/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 543/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 438/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 466/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 475/16

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 491/16

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 492/16

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 493/16

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 494/16

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 495/16

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 496/16

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 497/16

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 498/16

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 499/16

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 500/16

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 501/16

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 502/16

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 503/16

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 504/16

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 505/16

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU 506/16

Pkt. 33 porządku obrad - debata nad PU 507/16

Pkt. 34 porządku obrad - debata nad PU 508/16

Pkt. 35 porządku obrad - debata nad PU 509/16

Pkt. 36 porządku obrad - debata nad PU 510/16

Pkt. 37 porządku obrad - debata nad PU 511/16

Pkt. 38 porządku obrad - debata nad PU 512/16

Pkt. 39 porządku obrad - debata nad PU 513/16

Pkt. 40 porządku obrad - debata nad PU 514/16

Pkt. 41 porządku obrad - debata nad PU 515/16

Pkt. 42 porządku obrad - debata nad PU 516/16

Pkt. 43 porządku obrad - debata nad PU 517/16

Pkt. 44 porządku obrad - debata nad PU 518/16

Pkt. 45 porządku obrad - debata nad PU 519/16

Pkt. 46 porządku obrad - debata nad PU 520/16

Pkt. 47 porządku obrad - debata nad PU 521/16

Pkt. 48 porządku obrad - debata nad PU 522/16

Pkt. 49 porządku obrad - debata nad PU 523/16

Pkt. 50 porządku obrad - debata nad PU 524/16

Pkt. 51 porządku obrad - debata nad PU 525/16

Pkt. 52 porządku obrad - debata nad PU 526/16

Pkt. 53 porządku obrad - debata nad PU 527/16

Pkt. 54 porządku obrad - debata nad PU 528/16

Pkt. 55 porządku obrad - debata nad PU 529/16

Pkt. 56 porządku obrad - debata nad PU 530/16

Pkt. 57 porządku obrad - debata nad PU 531/16

Pkt. 58 porządku obrad - debata nad PU 532/16

Pkt. 59 porządku obrad - debata nad PU 533/16

Pkt. 60 porządku obrad - debata nad PU 534/16

Pkt. 61 porządku obrad - debata nad PU 535/16

Pkt. 62 porządku obrad - debata nad PU 536/16

Pkt. 63 porządku obrad - debata nad PU 537/16

Pkt. 64 porządku obrad - debata nad PU 538/16

Pkt. 65 porządku obrad - debata nad PU 539/16

Pkt. 66 porządku obrad - debata nad PU 540/16

Pkt. 67 porządku obrad - debata nad PU 541/16

Pkt. 68 porządku obrad - debata nad PU 542/16

Pkt. 69 porządku obrad - debata nad PU 546/16

Pkt. 70a porządku obrad - debata nad PU 547/16

Pkt. 70b porządku obrad - debata nad PU 548/16

Pkt. 70c porządku obrad - debata nad PU 549/16

Pkt. 70d porządku obrad - debata nad PU 556/16

Pkt. 71 porządku obrad - debata nad sprawozdaniem z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

Pkt. 72 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 73 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 74 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 75 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 76 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 552/16

Pkt. 3b porządku obrad - debata nad PU 553/16

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 544/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 482/16

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 489/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 543/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 438/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 466/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 475/16

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 491/16

Pkt. 64 porządku obrad - debata nad PU 538/16

Pkt. 69 porządku obrad - debata nad PU 546/16

Pkt. 70a porządku obrad - debata nad PU 547/16

Pkt. 70b porządku obrad - debata nad PU 548/16

Pkt. 70c porządku obrad - debata nad PU 549/16

Pkt. 70d porządku obrad - debata nad PU 556/16

Pkt. 71 porządku obrad - debata nad sprawozdaniem z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

Pkt. 72 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 73 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 74 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 75 porządku obrad - wolne głosy i wnioski